Make your own free website on Tripod.com
+ Conceptos
  Endocrinologia
  Sistema Endocrino
+ Glándula
  Endocrina
  Exocrina
  Mixta
+ Tipos de Comunicación
  Nervioso
  Endocrino
  Neuroendocrino
  Paracrino
  Autocrino
+ Hormona
  Clasificación
  Características
  Biosintesis
  Mecanismo de acción
+ Tejido Diana
  Tipo Proteicas
  Tipo Esteroideas
+ Mecanismos de autocontrol
  Retroalimentacion positiva
  Retroalimentacion negativa
+ Vías anabólicas
  Gluconeogénesis
  Glucogenogénesis
  Lipogénesis
  Esterificación ácidos grasos
+ Vías catabólicas
  Glucólisis
  Glucogenolisis
  Lipólisis
  Cetogénesis
+ Hormonas
  Insulina
  Glucagon
  Adrenalina
  Hormona de crecimiento
  Cortisol
  Tiroidea